เขียนรายงานการประชุม

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ในการทำงานให้มากที่สุด

‘การประชุม’ จัดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีประโยชน์ เพราะเป็นกระตุ้นให้บุคลากร ได้มาพบปะพูดคุยกันในอย่างกว้างขวาง พร้อมเปิดข้อมูลในวงกว้าง อีกทั้งยังช่วยทำให้เกิดการปรึกษาหารือระหว่างกัน ตัดสินใจร่วมกัน โดยมีจุดประสงค์คือต้องการดำเนินงานนั้นให้บรรลุประสบความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางเอาไว้

การประชุม

หัวข้อสัมมนาบัญชีที่น่าสนใจ ประจำปี 2019 ที่น่าสนใจ

สายอาชีพบัญชีเป็นที่นิยมตลอดกาลในตลาดแรงงาน ทุกบริษัทล้วนมีทีมบัญชีเป็นของตัวเอง จึงไม่แปลกที่หลายคนคิดว่าจบบัญชีมายังไงก็ต้องมีงานธรรม ซึ่งมันก็จริงแต่อย่าลืมว่ามันมีการแข่งขันสูงมาก หลายคนจบมาไม่สามารถที่จะเข้าไปทำงานได้จริง เพราะขาดประสบการณ์ที่ทางสถาบันไม่สามารถสอนให้ได้ ดังนั้นเมื่อไม่มีประสบการณ์ ทำให้มีตำแหน่งที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งไม่ต้องพูดถึงความก้าวหน้าเลยถ้าคุณไม่เก่งจริง หากคุณเป็นนักบัญชีที่อยากจะพัฒนาตนเอง ลองเลือกหนึ่งในหัวข้อสัมมนาที่เราคัดมาฝากกันในวันนี้ การรันตีว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในการทำงานได้ 100%

public speaking

การพูดในที่ชุมชน public speaking คืออะไร และมีเทคนิคอย่างไร

ในโลกของการทำงาน อาวุธอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากก็คือ การพูดในที่ชุมชน หรือ public speaking การพูดในที่ชุมชนหรือที่มีคนเยอะนั้นจะเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะสื่อสารสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอออกไปได้ หากพูดได้ดี คนเข้าใจ โอกาสที่เราจะได้ตามสิ่งที่ต้องการก็จะมีมากขึ้นด้วย

การโหวต

มาดูความหมายของการ ลงมติคือ อะไรกันนะ

การประชุมอบรมสัมมนา เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจออยู่เสมอตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน หรือ ระดับนโยบาย ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงขึ้นความถี่ ความสำคัญในการประชุมก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย การประชุมนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เพื่อหาทางออกที่ถูกคนเข้าใจตรงกัน จึงต้องมีการลงมติขึ้นมา ว่าแต่ ลงมติคืออะไร

ประชุมสมัยวิสามัญ

มาทำความรู้จักการประชุมสมัยวิสามัญ ว่าคืออะไร และแตกต่างกับประชุมแบบอื่นเช่นไร

หนึ่งในทักษะที่หากเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นหัวหน้า ผู้นำตั้งแต่หน่วยงานย่อยของตัวเอง จนถึงระดับเจ้าของกิจการก็คือ การประชุม หากการประชุมดี เร็ว ไว เข้าใจตรงกัน มีประสิทธิภาพองค์กรก็พัฒนาต่อไปได้ คำหนึ่งที่เราจะมาทำความรู้จักกันก็คือคำว่า ประชุมสมัยวิสามัญ คำนี้คืออะไร หมายถึงอะไรเรามาอธิบายให้ฟัง

Human resource plan

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มีความสําคัญอย่างไร ?

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการบริหารอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญ เพราะสร้างประโยชน์ให้องค์กรดำเนินธุรกิจต่างๆ ไปสู่เป้าหมายได้ด้วยความมั่นใจ คุณภาพของบุคลากรจัดเป็นปัจจัยสำคัญ ในการพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ โดยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่เลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงาน เมื่อองค์กรได้คัดสรรบุคลากรเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้ว ก็จะต้องดูแล

การวางแผนกลยุทธ์

การวางแผนกลยุทธ์ คืออะไร ? และมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร

ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ คือ แนวคิดอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนทางธุรกิจ จากการใช้กลยุทธ์ต่างๆ นำมาแก้ไขปัญหา ในปัจจุบันสภาพสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราฉะนั้นขั้นตอนกำหนดวิธีดำเนินงานให้เกิดความชัดเจนเป็นเรื่องยากลำบาก จึงกำหนดยุทธวิธีในการทำงานแทน เนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากกว่า

การ สัมนา ออนไลน์

การสัมมนาคืออะไร มีใครเข้าใจความหมายแบบเจาะลึกหรือไม่?

ด้วยสังคมไทยในปัจจุบันนั้นล้วนมีปัญหาที่มากมายเกิดขึ้นหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนล้วนต้องได้เจอทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่ระดับประเทศ องค์กรเล็กๆ โรงพยาบาล สถานศึกษา และพื้นที่อื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นเวลาที่เขาจะแก้ปัญหาเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองคนเดียวได้ทั้งหมด ดังนั้นเราก็ควรที่จะปรึกษาคนหลายๆ คนเพื่อระดมความคิดหาทางแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นก็ปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมขึ้นขึ้นซ้ำอีก

การสัมนา ด้านบัญชี

งานสัมมนาหัวข้อเรื่องบัญชีที่น่าสนใจในปี 2561

การที่จะเป็นนักบัญชีได้นั้นจะต้องมีความรู้เฉพาะด้าน เพราะงานด้านการเงินหรือการบัญชีเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องทำอย่างรอบคอบรวมถึงต้องมีความรู้ที่จะทำงานสาขานี้จริงๆ โดยทั่วไปในปัจจุบันนี้มีคนที่เรียนจบบัญชีค่อนข้างมาก แต่บางคนเรียนมาก็จริงพอถึงเวลากลับทำงานที่เกี่ยวกับงานบัญชีไม่ได้เลย หวังแค่ว่าถ้าจบบัญชีมาตลาดแรงงานคง

การ สัมนา ออนไลน์

การสัมมนา กับการประชุม แตกต่างกันอย่างไร?

ในปัจจุบันนั้นเกิดปัญหาขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ ในหมู่บ้านหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นทุกคนที่ร่วมงานด้วยกันจะต้องมีการทำการแก้ไขกับปัญหา ซึ่งปัญหาทุกอย่างนั้นสามารถจัดการได้แต่ต้องร่วมกันแก้ไข ไม่ใช่แก้ไขเพียงคนเดียว ก่อนที่จะแก้ไขปัญหาอะไรทุกๆ คนนั้นต้องร่วมมือกัน และทำทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกันทุกสิ่งนั้นจึงจะสำเร็จได้