About Seminar..?

“Seminar”  หรือการจัดการสัมนาเป็นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่ได้ผลดีและเป็นที่นิยมอีกวิธีหนึ่ง ในการจัดการสัมนาองค์กรจะต้องมีการลงทุนทั้งค่าใช้จ่าย ตัวของบุคลากร ร่วมกับสมาชิกองค์กร ระยะเวลา สถานที่ และกำลังคน ซึ่งทุกสิ่งที่ต้องลงทุนดังที่กล่าวมาถือได้ว่ามากมาย ดังนั้นเมื่อมีดการจัดการสัมนาแต่ละครั้ง เราย่อมจะต้องทำให้ดีที่สุดและหวังผลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้งานพัฒนา คนพัฒนางานผ่านการสัมนาแต่ละครั้ง ดังเทคนิคในการจัดสัมนาจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับงาน

Learn More

เทคนิคในการสัมนา

กำหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจนก่อนการสัมมนา

การจัดการ”สัมนา”ทุกครั้งเป็นธรรมดาอยู่แล้วว่าจะต้องมีเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการอย่างชัดเจนว่าหลังจากจบการสัมนา สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมนาจะได้รับประโยชน์อะไร มีความเปลี่ยนแปลงอะไรสู่องค์กรและเกิดการพัฒนาคนและองค์กรอย่างไรบ้าง การจัดการสัมมาต้องมีการออกแบบโปรแกรมและกิจกรรมทุกอย่างให้สอดคล่องและสนับสนุนกับวัตถุแระสงค์ดังกล่าว (more…)

วิทยากรต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี

“วิทยากร” เป็นเสมือนหัวใจของงานสัมนา การคัดเลือกวิทยากรเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การสัมนาบรรลุผล ทั้งในด้านของประโยชน์ที่จะได้จากการสัมนาและบรรยายของวิทยากร ความเข้าใจของผู้ร่วมสัมนา การให้ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมสัมนา หากวิทยากรไม่มีความสามารถพออาจจะทำให้ผ็เข้าร่วมเกิดความเบื่อ ไม่เข้าใจในเนื้อหา ไม่อยากให้ความร่วมมือก็เป็นได้ (more…)

สรุปจบอย่างมีสาระ และสามารถนำไปใช้จริง

ในการสรุปจบการสัมนาจะต้องมีความชัดเจน ได้ประโยชน์และเกิดความประทับใจ เกิดแรงบันดาลใจในการออกไปลงมือปฎิบัติตามเนื้อหาที่ได้สัมนามานั้น สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมนาควรได้รับทั้งสาระ ควาทรู้สึกที่ดี ความประทับใจน่าจดจำและเห็นคุณค่าของช่วงเวลาในการสัมนาที่จบลง สิ่งนี้จะวัดได้ถึงความสำเร็จในการจัดการการสัมนาได้เป็นอย่างดี (more…)

Last New

sbo

public speaking
26 Sep

การพูดในที่ชุมชน public speaking คืออะไร และมีเทคนิคอย่างไร

ในโลกของการทำงาน อาวุธอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากก็คือ การพูดในที่ชุมชน หรือ public speaking การพูดในที่ชุมชนหรือที่มีคนเยอะนั้นจะเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะสื่อสารสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอออกไปได้ หากพูดได้ดี คนเข้าใจ โอกาสที่เราจะได้ตามสิ่งที่ต้องการก็จะมีมากขึ้นด้วย

การโหวต
25 Aug

มาดูความหมายของการ ลงมติคือ อะไรกันนะ

การประชุมอบรมสัมมนา เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจออยู่เสมอตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน หรือ ระดับนโยบาย ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงขึ้นความถี่ ความสำคัญในการประชุมก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย การประชุมนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เพื่อหาทางออกที่ถูกคนเข้าใจตรงกัน จึงต้องมีการลงมติขึ้นมา ว่าแต่ ลงมติคืออะไร

ประชุมสมัยวิสามัญ
10 Jul

มาทำความรู้จักการประชุมสมัยวิสามัญ ว่าคืออะไร และแตกต่างกับประชุมแบบอื่นเช่นไร

หนึ่งในทักษะที่หากเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นหัวหน้า ผู้นำตั้งแต่หน่วยงานย่อยของตัวเอง จนถึงระดับเจ้าของกิจการก็คือ การประชุม หากการประชุมดี เร็ว ไว เข้าใจตรงกัน มีประสิทธิภาพองค์กรก็พัฒนาต่อไปได้ คำหนึ่งที่เราจะมาทำความรู้จักกันก็คือคำว่า ประชุมสมัยวิสามัญ คำนี้คืออะไร หมายถึงอะไรเรามาอธิบายให้ฟัง