About Seminar..?

“Seminar”  หรือการจัดการสัมนาเป็นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่ได้ผลดีและเป็นที่นิยมอีกวิธีหนึ่ง ในการจัดการสัมนาองค์กรจะต้องมีการลงทุนทั้งค่าใช้จ่าย ตัวของบุคลากร ร่วมกับสมาชิกองค์กร ระยะเวลา สถานที่ และกำลังคน ซึ่งทุกสิ่งที่ต้องลงทุนดังที่กล่าวมาถือได้ว่ามากมาย ดังนั้นเมื่อมีดการจัดการสัมนาแต่ละครั้ง เราย่อมจะต้องทำให้ดีที่สุดและหวังผลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้งานพัฒนา คนพัฒนางานผ่านการสัมนาแต่ละครั้ง ดังเทคนิคในการจัดสัมนาจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับงาน

Learn More

เทคนิคในการสัมนา

กำหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจนก่อนการสัมมนา

การจัดการ”สัมนา”ทุกครั้งเป็นธรรมดาอยู่แล้วว่าจะต้องมีเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการอย่างชัดเจนว่าหลังจากจบการสัมนา สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมนาจะได้รับประโยชน์อะไร มีความเปลี่ยนแปลงอะไรสู่องค์กรและเกิดการพัฒนาคนและองค์กรอย่างไรบ้าง การจัดการสัมมาต้องมีการออกแบบโปรแกรมและกิจกรรมทุกอย่างให้สอดคล่องและสนับสนุนกับวัตถุแระสงค์ดังกล่าว (more…)

วิทยากรต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี

“วิทยากร” เป็นเสมือนหัวใจของงานสัมนา การคัดเลือกวิทยากรเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การสัมนาบรรลุผล ทั้งในด้านของประโยชน์ที่จะได้จากการสัมนาและบรรยายของวิทยากร ความเข้าใจของผู้ร่วมสัมนา การให้ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมสัมนา หากวิทยากรไม่มีความสามารถพออาจจะทำให้ผ็เข้าร่วมเกิดความเบื่อ ไม่เข้าใจในเนื้อหา ไม่อยากให้ความร่วมมือก็เป็นได้ (more…)

สรุปจบอย่างมีสาระ และสามารถนำไปใช้จริง

ในการสรุปจบการสัมนาจะต้องมีความชัดเจน ได้ประโยชน์และเกิดความประทับใจ เกิดแรงบันดาลใจในการออกไปลงมือปฎิบัติตามเนื้อหาที่ได้สัมนามานั้น สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมนาควรได้รับทั้งสาระ ควาทรู้สึกที่ดี ความประทับใจน่าจดจำและเห็นคุณค่าของช่วงเวลาในการสัมนาที่จบลง สิ่งนี้จะวัดได้ถึงความสำเร็จในการจัดการการสัมนาได้เป็นอย่างดี (more…)

Last New

sbo

เขียนรายงานการประชุม
27 Jan

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ในการทำงานให้มากที่สุด

‘การประชุม’ จัดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีประโยชน์ เพราะเป็นกระตุ้นให้บุคลากร ได้มาพบปะพูดคุยกันในอย่างกว้างขวาง พร้อมเปิดข้อมูลในวงกว้าง อีกทั้งยังช่วยทำให้เกิดการปรึกษาหารือระหว่างกัน ตัดสินใจร่วมกัน โดยมีจุดประสงค์คือต้องการดำเนินงานนั้นให้บรรลุประสบความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางเอาไว้

สัมมนาบัญชี
17 Dec

Discussion การอภิปรายผล คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

การอภิปราย (discussion) ดูเหมือนว่าจะเป็นการประกาศข้อมูล แต่ความจริงแล้วคำนี้มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น การอภิปรายผลนั้น จะต้องผ่านการประเมินทางการวิจัยมาก่อน เพื่อให้ทราบว่าผลวิจัยนี้มีความถูกต้องอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ ก่อนที่จะนำไปเสนอข้อมูลต่อบุคคล หรือที่ประชุม ดังนั้นการอภิปรายผลนั้น มีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้งานวิจัยสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจึงต้องทำการอภิปรายผลทุกครั้งที่ทำการวิจัย

การประชุม
01 Oct

หัวข้อสัมมนาบัญชีที่น่าสนใจ ประจำปี 2019 ที่น่าสนใจ

สายอาชีพบัญชีเป็นที่นิยมตลอดกาลในตลาดแรงงาน ทุกบริษัทล้วนมีทีมบัญชีเป็นของตัวเอง จึงไม่แปลกที่หลายคนคิดว่าจบบัญชีมายังไงก็ต้องมีงานธรรม ซึ่งมันก็จริงแต่อย่าลืมว่ามันมีการแข่งขันสูงมาก หลายคนจบมาไม่สามารถที่จะเข้าไปทำงานได้จริง เพราะขาดประสบการณ์ที่ทางสถาบันไม่สามารถสอนให้ได้ ดังนั้นเมื่อไม่มีประสบการณ์ ทำให้มีตำแหน่งที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งไม่ต้องพูดถึงความก้าวหน้าเลยถ้าคุณไม่เก่งจริง หากคุณเป็นนักบัญชีที่อยากจะพัฒนาตนเอง ลองเลือกหนึ่งในหัวข้อสัมมนาที่เราคัดมาฝากกันในวันนี้ การรันตีว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในการทำงานได้ 100%