การสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์คืออะไร

การสัมนาผ่านเว็บไซต์หรือคำภาษาอังกฤษคือ Webinar เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Web-based-seminer ซึ่งอธิบายได้ง่าย ๆ ก็คือ การสัมนาผ่านระบบออนไลน์นั่นเอง รูปแบบการสัมนาโดยรวมในทางปฎิบัติก็จะมีรูปแบบไม่ต่างกับการเข้าร่วมสัมนาในสถานที่ตามที่เคยมีการสัมนาทั่ว ๆ ไป แต่การสัมนาออนไลน์หรือสัมนาผ่านเว็บไซต์ผู้สร้างกอิจกรรมสัมนาจะกำหนดหัวข้อเป็นครั้ง ๆ ไปและมีการเปิดให้เข้าร่วมสัมนา